Demokratin i världen är hotad. Under de senaste åren har vi sett hur allt fler länder stramar åt utrymmet för det fria ordet, för universiteten, för medborgares rättigheter att röra sig fritt och välja sina egna liv.

Förtryckare, auktoritära regimer tenderar att annonsera något de inte säljer. Trygghet och stabilitet ingår i retoriken – övervakning och förföljelse blir praktiken. Ett auktoritärt system kan också ge utrymme för ledares möjligheter att förverkliga sina storhetsdrömmar utan hänsyn till konsekvenserna för befolkningen. Vi ser det i Ukraina i skrivande stund.

Vårt Uppsala universitet ska vara en motpol till alla som vill begränsa och stänga in. Här ska kunskap alltid stå i första rummet och jag känner tacksamhet och stolthet över alla de insatser som görs av våra forskare som sprider kunskap och deltar i debatten, varje dag. I Ukraina-frågan har en lista med experter skapats för att underlätta journalisters kontakter med universitetets forskare. Det är en imponerande samlad expertis. I samband med detta vill jag också understryka att det är en självklarhet att sanktioner ska riktas mot de ansvariga – inte mot individer som råkar ha samma nationalitet som de skyldiga. Vi måste värna våra vänner – studenter, forskare, bekanta. De behöver oss och vi dem.

Demokratiforskningen inom universitetet vilar på stabil grund men vi kan mer. Nu satsar vi mer än 100 miljoner under de närmaste åren på forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning för att bli ännu bättre. Jag ser också fram emot invigningen av Alva Myrdal-centrum vars uppgift är att verka för nedrustning – aktuellare än någonsin. Demokratifrågor är fundamentala för vårt samhälle och behöver involvera fler – tvärvetenskapligt. Sanningen är nämligen att ett starkt samhälle som kan stå upp mot förtryck måste fungera på alla nivåer. Utbildning och kunskap är en sorts vaccination, men inget vaccin är perfekt. Samhället behöver så mycket mer: fungerande teknik, infrastruktur, sjukvård och allt annat vi, i vår del av världen, tar för givet för att kunna fungera.

Kunskapsspridning, debatt och samtal sker också genom föreläsningar och öppna seminarier. Nu om några dagar – den 15 mars – har ett antal av våra forskare anordnat ett panelsamtal om kriget i Ukraina. Det är ett arrangemang i samarbete med Uppsala forum för demokrati och blir en sorts kraftsamling i kunskapsspridning kring invasionen och dess konsekvenser.

I september kommer en konferens att hållas i Uppsala. Det är internationella PEN och deltagande författare och andra medlemmar från hela världen som ska träffas här i vår stad. Internationella PEN är världens äldsta sammanslutning för yttrandefrihet. Universitetet är stolt samarbetspartner och bjuder på lokalerna. Till konferensen kommer fredspristagaren Dmitrij Muratov som sedan 1995 är chefredaktör för Novaja Gazeta, en av Rysslands få kvarvarande större oberoende tidningar. Konferensen och samarbetet är en viktig händelse som manifesterar en princip: Vi kan och ska visa solidaritet. Som ett universitet i ett privilegierat land är det vår plikt att erbjuda en arena för de som annars tystas.

I samtal formulerar vi våra insikter, genom att lyssna till varandra breddar vi våra perspektiv. Ibland är vi överens, ibland inte. Respekten finns där oavsett. Demokratin behöver oss alla.