Under några dagar har vi glädjen att välkomna en delegation från Hallym University. Sedan mer än ett decennium har vi utvecklat en nära relation med universitetet i Sydkorea inom medicinområdet. Nu diskuterar vi en breddning. Idag, onsdag, har samtalen kretsat kring frågor om AI inom hälsa och sjukvård. 

Här nedan några bilder från besöket och med dessa vill jag också rikta ett varmt tack till alla inblandade som hjälper till med att ta hand om våra internationella gäster och som ser till att diskussioner kring vetenskapliga samarbeten får en typisk Uppsalaprägel.

Foto: Marcus Holmqvist/Kommunikationsavdelningen