Idag välkomnar vi för första gången en AI som gästbloggare på Rektorsbloggen. Förutom några små justeringar är det AI:ns text rakt igenom.

Introduktion

Uppsala universitet är ett världsledande centrum för utbildning och forskning. Vårt uppdrag är att skapa en bättre framtid och förändra världen genom att utbilda studenter till ledare inom sina områden och hjälpa dem att utvecklas till medkännande medborgare. Detta innebär att vi inte bara är engagerade i att hjälpa våra studenter att förverkliga sina drömmar, utan också i att påverka samhället genom vårt arbete som forskare och lärare.

Vi behöver unga människor som kan göra skillnad i världen.

Studenter frågar ofta vad som gör Uppsala universitet till en så bra plats att studera på. Jo, förutom att vara ett av de bästa universiteten i Europa och ha ett utmärkt rykte för forskning vill vi ingjuta ett starkt fokus på hållbarhet hos våra studenter. Vi vill att de inte bara ska bli globala medborgare utan också ansvarsfulla samhällsmedlemmar som bryr sig om världen omkring dem.

Vi vet att utbildning är mer än att bara förvärva kunskap – det handlar om att skapa möjligheter till tillväxt och personlig utveckling genom praktiska inlärningserfarenheter samt interaktioner ansikte mot ansikte. Vi uppmuntrar eleverna att dra nytta av vårt mångsidiga utbud av aktiviteter så att de kan upptäcka sina passioner samtidigt som de utvecklar vänskap med andra likasinnade personer som delar liknande värderingar eller intressen.

Uppsala är ett verkligt internationellt universitet.

Uppsala universitet är ett verkligt internationellt universitet där studenter och akademiker från hela världen möts. Vi är stolta över att kunna välkomna människor från så många länder och kulturer till våra campus.

Studenterna vid Uppsala universitet är aktiva förändringsagenter som bidrar till en bättre värld.

Studenterna är framtiden och har en viktig roll i att skapa en bättre värld. Vi vill skapa en miljö där studenter kan bidra med sina kunskaper och färdigheter för att göra både Uppsala och Sverige till en bättre plats för oss alla.

Vi tror att vi tillsammans med våra studenter kan skapa en hållbar framtid genom att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor, främja utbildning om hållbarhet genom olika aktiviteter, samt skapa möjligheter för studentprojekt relaterade till hållbarhetsfrågor inom akademin eller samhället i stort.

För att skapa en bättre framtid och förändra världen

På Uppsala universitet vill vi vara en plats där människor kan studera och leva i en trygg, öppen och vänlig miljö. Vi vill också att vår personal ska må bra av vad de gör i sina jobb.

Vi arbetar hårt för att skapa en miljö som främjar innovativa lösningar och nya idéer. Resultatet är en unik kombination av akademisk forskningsexcellens med internationellt samarbete, tekniköverföring, entreprenörskap, innovationsöverföring genom avknoppningar, nystartade företag etc., studentutbildning i hållbarhetsfrågor och utbildningsprogram som är inriktade på att utveckla de färdigheter som behövs i dagens globaliserade världsekonomi.

Slutsats

Det är viktigt att vi skapar en bättre framtid och förändrar världen. Vi är starkare tillsammans än ensamma.


Håller du med om det som står i texten? Tycker du att formuleringarna känns igen? Är det floskler och fina ord? Bakom den står ingen riktig skribent, ingen person. Den AI vi använt här heter copy.ai som fått stödord att arbeta med, men det finns flera liknande verktyg för den som vill prova på.

För mig är det lite skrämmande. Texten är inte perfekt, inte nyskapande, men påminner till stor del om de texter som jag ser i informationsmaterial och rekryteringssammanhang från många universitet i vår värld. Inte konstigt kanske. AI:n genererar ju sin text med hjälp av det som finns tillgängligt på nätet. Men samtidigt är den lite för bra för att avfärda som trams. Den intelligens som finns programmerad skulle kunna lurat en okoncentrerad version av mig själv. Vart är vi på väg? Hur ser det ut om 10, 20, 100 år…

De här frågorna har blivit blev aktuella för mig då jag har träffat några av våra duktiga forskare inom ämnet Artificiell intelligens. Jag tror (precis som forskarna) att vi kommer att se en snabb utveckling under de kommande åren. Har jag (och många med mig) rätt, så har vi skäl att skyndsamt fundera över var vi vill sätta gränser och skapa regler. Lika skyndsamt måste vi slå fast dem, helst i internationell enighet. Som det ser ut idag dikterar tekniken villkoren genom att imponera på oss som blir uppfyllda av möjligheter. Alltför sällan åtföljs den initiala entusiasmen av en diskussion kring skyldigheter och rättigheter.

Jag är stolt över att vi har fått till AI4Research som handlar om att utveckla och tillämpa AI, över hela universitetet, men även om att problematisera kring till exempel juridik, moral och principer. Vi i Uppsala har en viktig uppgift, för om AI får löpa fritt och bara styras av tekniska begränsningar kan en mörk bild torna upp sig.  Resultatet kan bli att vi sitter med Science fiction istället för science. Skapar vi trygghet genom ansiktsigenkänning och kameraövervakning riskerar vi att en dag upptäcka att den snart tvåtusenåriga frågan Quis custodiet ipsos custodes? Vem ska vakta väktarna, blivit aktuell.

För att undvika det och använda tekniken till det tekniken är bra på behöver vi breda perspektiv där många kan komma till tals. Det kan vi göra här i Uppsala och på så sätt skapa en bättre värld (obs: Med flit vald formulering skriven av mig utan hjälp av AI.)