Vi från universitetsledningen vill tacka alla för stora och viktiga insatser under året. Det är ett privilegium att få verka vid Sveriges bästa universitet. På återseende 2024!

Bakom pärmarna: Coco Norén Prorektor, Anders Hagfeldt Rektor, Caroline Sjöberg Universitetsdirektör. Foto: Mikael Wallerstedt